اجزاء فرآورده: فلفل قرمز، رزماری، سیاهدانه، کافور، کنجد
از تماس با چشم یا پوست حساس خودداری شود
بعد از مصرف دست ها شسته شود.
منع مصرف:
پوست آسیب دیده و زخم باز در فرم موضعی ،حساسیت به فلفل