1- مهار آنزیم 5 آلفا ردوکتاز
2- افزایش ضخامت موها با تسریع جریان خون در پوست و تنظیم فعالیت غدد چربی و تغذیه بهتر فولیکول مو
3- استحکام پیاز مو و ممانعت از ریزش مو با دارا بودن تانن در فرآورده
4- تاثیرات ضد میکروب، قارچ، باکتری
نحوه و مقدار مصرف فرآورده: 1تا 2 بار در روز