1- افزایش ضخامت مژه ها با تسریع جریان خون پوست و تنظیم فعالیت غدد چربی و تغذیه بهتر فولیکول مو
2- تقویت و افزایش طول مژه و استحکام پیاز مو و ممانعت از ریزش مژه
3- تاثیرات ضد میکروب، قارچ، باکتری
نحوه و مقدار مصرف فرآورده: هر شب پیش از خواب، ابتدا دورچشم را تمیز کرده، سپس ، محل رویش مژه را با روغن آغشته نمایید.