کاهش چین و چروک

محافظت و افزایش تولید کلاژن

مراقبت در برابر خورشید

تنظیم و یک‌دست کردن رنگ پوست

روشن کننده صورت

محافظت در برابر آلودگی و سایر رادیکال‌های آزاد