اجزاء فرآورده: جوانه گندم، آلوئه ورا، بابونه، اسطوخدوس، بنفشه، گل سرخ، عصاره روغنی کرم سرخ خاکی، گشنیز، پنیرک .
نحوه و مقدار مصرف فرآورده:یک تا دو بار در روز مقداری از کرم را به صورت ضربه ای به پوست صورت آغشته نمایید.