آموزش ساخت صابون لیفت ابروی گیاهی
| |

آموزش ساخت صابون لیفت ابروی گیاهی

برای تهیه این صابون از ژلها و روغنهای گیاهی استفاده می شود که شامل ژل کتیرا ، ژلاتین، روغن نارگیل ، روغن کرچک و روغن بادام شیرین می باشد. ابتدا اشاره ای به خواص عناصر تشکیل دهنده صابون لیفت ابرو می پردازیم. • ژل کتیرا کتیرا محصولی گیاهی است و در واقع، صمغ خشک‌ شده…