بالم لب چیست و چرا ضروری است؟

بالم لب چیست و چرا ضروری است؟

بالم لب یک ماده موم مانند نرم است که برای کاهش درد ناشی از خشکی یا ترک خوردن لب ها استفاده  می شود. از آنجایی که پوست لب‌ها نازک است، در مقایسه با سایر نواحی پوست، یشتر مستعد خشکی است. این ماده موم مانند به محافظت از لب ها در برابر هوای خشک، باد و…